SAP CelSA Integrace - SAP CelSA Connector

Přejít na obsah
Admija
Okružní 988  735 14 Orlová 4  Czech Republic
Connection
Communication

ERPSAPCelSA Cooperation
digitalizace automatického procesu celního řízení
Spolupráce ERP - CelSA
Provozem prověřená funkcionalita, osvědčená a efektivní spolupráce celního systému CelSA s SAP R/3, S/4HANA a všemi jinými IS při tvorbě, generování a finalizaci dokladů realizovaná implementací obousměrného interface ExFACT firmy Admija.
Digitální celní řízení automaticky odesílaných e-zpráv celní správě a přijímaných e-zpráv reakcí (odpovědí) celní správy.
Autorsky chráněný sw, interface v českém a anglickém jazyce; know how; konzultace integrace s SAP a všemi dalšími podnikovými IS.
Řízení v opilosti
EDI SAP aj. ERP - CelSA
elektronická výměna dat SAP & Celní Systém Admija - digitalizace procesu celního řízení České a Slovenské republiky

Automatizace elektronického celního řízení
ERP & CelSA implementací interface ExFACT

Integrace CelSA SAP aj IS
Automatizovaný systém elektronického navádění informací s funkcionalitou efektivního automatu procesu celního řízení s přímou vazbou na komunikátor AcommPort pro úsporu financí bezplatnou komunikací s celní správou ČR (e-podání zpráv celních a průvodních dokladů formátu PDF atp.).
Soubor principů a vědomostí "SAP CelSA Connector" lze využít jako zdroje informací k realizaci projektů včetně výzkumu pro celní správu ČR, SR a získání finančních grantů EU na výzkum, IT technologie, vzdělávání, event. dostupných dalších.
Využijte základu, předností, integrační a implementační platformy API projektu SAP CelSA Connector.
Autorsky a smluvně chráněné procesy, principy, funkcionality, datové elementy s jejich pozicemi a užitím
uplatněné při editaci, zálohování, archivaci, tisku, importech, exportech a komunikaci.
Napište nám

Dotazy na Celsa Sap Connection
Created by Milan Mitáček - Admija
copyright 1990-2022
Celsa•ERP•SAP
integrace systémů
Návrat na obsah